Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności. Jakie są etapy takiej inwestycji?

Fotowoltaika to osiąganie elektryczności z promieniowania słonecznego. Aktualnie przepisy prawne odnoszące się do budowy farm fotowoltaicznych są niejednoznaczne, aczkolwiek można określić schemat działania, jaki musi przejść każdy inwestor.
Przede wszystkim potrzebna jest działka, na jakiej można posadowić instalację oraz podłączyć ją przez energetykę.

meble skórzane

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chiny

Autor: Mark Harkin
Źródło: http://www.flickr.com
1 MW elektrownia fotowoltaiczna wraz z odstępami technicznymi potrzebuje około 2 ha niezacienionego terenu. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj prościej jest wykonać farmy fotowoltaiczne tam, gdzie nie występuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Trzeba przygotować projekt koncepcyjny, który jest potrzebny do wniosku o przyłączenia do miejscowego zakładu energetycznego. Taki projekt ma duże znaczenie, ponieważ wydane przez operatora zasady przyłączenia będą dotyczyły ściśle określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, jakiej nie możemy dowolnie modyfikować w czasie realizacji inwestycji (szukaj na zielona-firma.biz). Jeżeli mamy tytuł prawny do gruntu oraz warunki przyłączenia, powinniśmy rozpocząć starania w zakresie uzyskania koncesji na produkowanie energii z odnawialnego źródła.

Przedstawiana tu problematyka jest dla Ciebie cenna? Jeśli tak, to wejdź dalej (http://kwmediator.pl/crn-centrum-restrukturyzacji-naleznosci/restrukturyzacja-naleznosci/), który publikuje zbliżone zagadnienia.

Taka koncesja jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zakładając, iż przeszliśmy przez opisane kroki i starostwo powiatowe nie wyraziło sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz gmina zezwoliła na postawienie instalacji, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.

Ostatnie warunki to zgłoszenie do rejestracji na towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu właściwymi certyfikatami, jak również uruchomienie i odebranie elektrowni przez energetykę. Jeśli inwestor z sukcesem przeszedł przez wszystkie opisane procesy może cieszyć się pracą swojej farmy fotowoltaicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*