Na czym polega kwestia legalizacji wag? Dlaczego jest to takie ważne i kiedy należy to zrobić?

Legalizacja jest to zespół czynności, które obejmują sprawdzanie, stwierdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji, iż dany przyrząd pomiarowy spełnił wymagania, które określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Gospodarki. Dokument wykonania legalizacji jest świadectwem, które potwierdza spełnienie niezbędnych wymagań. Jest to obowiązkiem dla określonych typów przyrządów podanych w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki.

certyfikaty legalizacyjne

Autor: Gobierno Cholula
Źródło: http://www.flickr.com
Istnieją różne typy legalizacji.

Zainteresował Cię ten wątek? Zatem kliknij w link do serwisu fotopodkładki i rozkoszuj się kolejnymi tekstami. W razie pewnych pytań – odezwij się do nas.

Jedną z nich jest pierwotna, ro znaczy robiona przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania. Sprzęty, jakie podlegają tego typu legalizacji są dostarczane z dowodem wykonania legalizacji przy ich sprzedaży. Kolejny typ to jednostkowa legalizacja. Chodzi o legalizację pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu jednostkowym, przygotowanego dla danego, szczególnego użycia. Ostatni typ to legalizacja ponowna, tworzona jest w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użycia – więcej porad tutaj.

Jest Sporo firm, które zajmują się takimi różnymi rodzajami legalizacji, tym bardziej jest to widoczne w większych miejscowościach jak Poznań. Warto wiedzieć też, iż jak legalizacja wag Poznań jest idealnym na to miejscem. Niezbędne jest świadectwo legalizacji, bo to potwierdzenie, że została dobrze zrobiona legalizacja konkretnego urządzenia. Świadectwo takie powinno być wystawione wedle określonego wzoru i posiadać najbardziej istotne informacje, to znaczy między innymi przedmiot legalizacji, wnioskodawcę jak i miejsce zainstalowania. Użytkownicy sprzętów, które podlegają legalizacji powinny zgodnie z właściwą ustawą utrzymać status legalizacji takich przyrządów.

waga

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Powinny w związku z tym zawsze posiadać ważny dowód poświadczający taką legalizację. Wytwórcy lub dystrybutorzy takich sprzętów podczas sprzedaży dostarczają do użytkownika taki sprzęt razem z dowodem legalizacji pierwotnej lub legalizacji jednostkowej. Użytkownicy więc tego rodzaju sprzętów powinni zgłosić przyrząd do legalizacji ponownej jeszcze zanim upłynie data ważności legalizacji, która podana jest na aktualnym świadectwie legalizacji. Lepiej z takimi kwestiami zgłaszać się do właściwych firm, jak wspomniane wcześniej wagi Poznań daje dużo ciekawych ofert w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*