Warto sprawdzić jakie zalety użycia ochronników przeciwprzepięciowych

Potrzeba stopniowania ochronników przeciwprzepięciowych w instalacji elektrycznej narzuca używanie ochronników rozmaitych klas. Istnieją trzy grupy ochronników które zabezpieczają przed przepięciami pochodzenia burzowego i łączeniowego które mogą pojawić się w sieci która zasila dom. Kupując należyty ogranicznik przepięć powinno się wziąć pod uwagę maksymalne napięcie stałej pracy między drutem fazowym i neutralnym. Znaczący jest układ sieci, również wytrzymałość udarowa związana z udarami prądowymi, jakie wywodzą się od wyładowań atmosferycznych.

słup wysokiego napięcia

Autor: zeevveez
Źródło: http://www.flickr.com
Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby pewnie przyjmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziomu, a nie do instalacji – sprawdź tu. Asekuruje nie tylko przed przepięciami w trakcie burzy, lecz również łączeniowymi, jakie mogą się zdarzyć w sieci zasilającej. Wartością wykorzystywania ochronników jest ścisła budowa (artykuły elektryczne) i łatwość montażu. W rozdzielnicy pochłaniają niewielką ilość miejsca, co w przypadku domów jednorodzinnych ma istotne znaczenie.

Istotny jest również fakt, że używanie takiego produktu nie ma limitów, co do zachowania odpowiednich dystanse między pojedynczymi poziomami – przejdź do strony z ogranicznikami przepięć. Każde zalety, oraz parametry techniczne sprawiają, że ochronnik jest bardzo odpowiednim przyrządem przeznaczonym do budownictwa jedno i wielorodzinnego. Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa polega na wykonaniu połączenia miejsca neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych powłok kabli, metalowych przewodów trafiających do budynku, specjalnych połączeń wyrównawczych i uziemienia z główną szyną ekwipotencjalną.

W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych czułych na zmiany napięcia spowodowane uderzeniem pioruna nieodzowna jest wewnętrzna asekuracja przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna okaże się bezpieczna, jeśli w skrzynce elektrycznej ulokujemy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki defektu, jakie uwidocznią konieczność wymiany ochronnika. Ograniczniki powinny być poddawane okresowej inspekcji przynajmniej raz w roku, natomiast ponadplanowe oszacowanie powinno się przeprowadzić po wystąpieniu wyładowania piorunowego w obiekt. Wybór i realizacja detali ochrony odgromowej, tak jak zewnętrznej, jak i wewnętrznej powinno się powierzyć specjaliście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*